Retten er sat

Efter en tur igennem vridemaskinen må jeg erkende, at jura er stærkere end matematik og dermed acceptere, at 5 og 7 er lige.

Jeg har lidt svært ved at acceptere denne kendsgerning og har derfor lavet denne hjemmeside til skræk og advarsel.

Først og fremmest for Jer, der ulykkeligvis også har fået leveret en underdimensioneret varmepumpe og påtænker at køre en retssag for at få rettens ord for dette.

Men selvfølgelig også for Jer, der påtænker at følge regeringens klare mål om, at udskifte samtlige oliefyr og gasfyr med en varmepumpe.

Og sidst, men ikke mindst, til ringe trøst for Jer, der ligesom mig uberettiget har tabt en retssag om en underdimensioneret varmepumpe.

Den skinbarlige virkelighed

Dette er IKKE et manuskript til genfilmatisering af "Kejserens nye klæder" af H.C. Andersen.
Det er HELLER IKKE et manuskript til filmatisering af tv programmerne "Fuckr med dn hjrne" af Jan Hellesøe.

Det er den skinbarlige virkelighed anno 2017.

Denne sag rejser nogle kæmpestore spørgsmål om almindelige forbrugeres retssikkerhed i Danmark

Lemmingeffekt

Hvad får adskillige granvoksne mænd og kvinder - vel at mærke embedsfolk - til at bakke op om syns- og skønsmandens tvivlsomme og fuldstændigt forkerte konklusion om, at den leverede varmepumpe kan klare varmetabet?

Hvad får samtlige eksperter udi varmepumper til at flygte over hals og hoved, når man beder om hjælp?

Er der tale om simpel lemmingeffekt eller står det meget værre til?

Almindelige retsprincipper

Jeg er under sagen blevet tudet ørerne fulde af følgende påstande:

"Du er som forbruger beskyttet af købeloven og kan som sådan ikke pålægges at udføre isoleringsarbejder ud over det aftalte".

"Det er VVS firmaet, der som fagmand har det fulde ansvar for dimensioneringen af husets varmeanlæg".

"I tilbud til private forbrugere skal momsen være indregnet i prisen"
Det er således IKKE nok, at angive, at "alle beløb er ekskl. moms" med småt i bunden af tilbuddet.
Læs mere »


Enhver borger har ret til en retfærdig rettergang

Købelovens § 2 stk. 2

Ovenstående almindelige retsprincipper sættes hermed fuldstændig ud af kraft

Min advokat og adskillige andre advokater har sagt

Kun under entrepriseloven kan man blive dømt til at efterisolere.
Som privat forbruger er man beskyttet af købeloven og kan IKKE dømmes efter entrepriseloven med mindre det er aftalt SKRIFTLIGT på forhånd.

Men, men, men

Via købelovens § 2 stk. 2 åbnes mulighed for, at VVS firmaet kan påberåbe sig en såkaldt udbedringsret.
Ifølge denne udbedringsret kan VVS firmaet forlange, at få indregnet energibesparelser for op til 35% af købsprisen for varmepumpen (inklusive installationen).
Og selvom det hedder udbedringsret, så skal forbrugeren SELV betale disse energibesparelser.

At disse energibesparelser er himmelråbende urentable med simple tilbagebetalingstider på 30 til 35 år tages der ikke hensyn til.
Ved en simpel tilbagebetalingstid regnes der IKKE med renter.
Det betyder i realiteten, at energibesparelserne ALDRIG betaler sig selv hjem.

Beregninger

Mit største problem under retssagerne har været at finde ud af, hvordan man omregner varmetab og energibesparelser angivet i henholdsvis kW, kWh og tilbagebetalingstid til samme enhed samt hvordan man sammenligner et varmetab med en varmepumpes effekt.
Alle eksperter jeg har spurgt havde alle mulige undskyldninger for ikke at hjælpe mig.

Under sagen har jeg lavet et program, der kunne lave nogle simuleringer af varmepumpens ydelse gennem en periode.
Men jeg manglede stadig den afgørende oplysning om, hvordan man officielt omregner en energibesparelse i kWh til samme i kW for, at kunne beregne hvor stort et varmetab syns- og skønsmanden havde regnet med.

Først, da Landsretssagen var overstået lykkedes det mig, at få en energikonsulent fra Energitjenesten til, at komme med nogle beregningsprincipper.

Jeg har samlet mine erfaringer i nedenstående afsnit om varmepumpen og varmetabet.

Hvis jeg havde haft denne lille Energiberegner til rådighed, så havde jeg straks kunnet efterkontrollere syns- og skønserklæringerne.

Jeg håber hermed, at kunne hjælpe andre i samme situation.

Da jeg ikke har formået, at få nogle eksperter til at bekræfte oplysningerne må jeg tage forbehold for småfejl og misforståelser, men jeg mener at oplysningerne er korrekte.

Afrunding af beregninger

Man risikerer, at varmepumpen kun lige kan dække varmetabet udelukkende på grund af almindelig afrunding.
Derfor skal varmetab altid rundes opad og varmepumpens ydelse skal altid rundes nedad.
Ligeså skal energibesparelser altid rundes nedad.
Allerhelst skal samtlige beregninger foretages på reelle tal og sammenligningen skal foretages på resultaterne beregnet i reelle tag uden nogen form for afrunding undervejs gennem beregningerne.

PS - Denne side giver et overblik.
Det anbefales derfor at læse den igennem inden man begiver sig ned i alle undersiderne.

Tvisten

Sagen drejer sig om en luft til vand varmepumpe med indbygget pumpecyklus, et gulvvarmanlæg med blandeshunt samt et Genvex anlæg.

Varmepumpen er underdimensioneret.
Blandeshunten er underdimensioneret.
Genvex anlægget er vandskadet som følge af, at varmepumpen lækkede vand til loftet.

PS - Jeg har lavet en guidet tur gennem alle undersiderne.
I bunden af hver side er der en knap direkte til den efterfølgende side.

Læs mere »

Varmepumpen

Opgjort ud fra specificeret ydelse:

Med pumpecyklus:

1,856 kW

Uden pumpecyklus:

7,7 kW

Energitjenestens opgørelsesmetode:

Med pumpecyklus:

3,97 kW

Uden pumpecyklus:

6,875 kW

Hvor stort et varmetab kan en given varmepumpe klare?

Det er noget nær den bedst bevarede hemmelighed i Danmark.

For eksakt at beregne dette, skal der bruges en timebaseret oversigt over graddage i normalåret fordelt på de enkelte udetemperaturer.

Denne oversigt kan almindeligt dødelige medborgere ikke få udleveret.

Ifølge diverse eksperter på området er det så ekstremt svært at beregne, at de alle som en flygter over hals og hoved, når man beder om hjælp.

Læs mere »

Varmetabet

Ifølge syns- og skønserklæringer:

Efter AFTALTE loftsisoleringer:

ca. 13 kW

Efter IKKE aftalte ekstraordinære isoleringer:

11,537 kW

Varmetab skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Grundstenene for beregning af varmetab er dog de samme - nemlig lambdaværdier, U-værdier og linjetab.
Så vurderingen består i, at afgøre, hvilke konstruktioner det aktuelle hus består af og afgøre, hvilke materialer de enkelte konstruktioner er sammensat af samt at opmåle arealet for de enkelte konstruktioner.
Herefter kan bygningens varmetab hurtigt beregnes.
Varmetabet skal også korrigeres for naturlig ventilation - både i form af utætheder og i form af den almindelige udluftning, som beboeren foretager.
Endelig bør varmetabet korrigeres for et faktisk oplyst forbrug.

Alle energikonsulenter skal bruge samme regelsæt og bør derfor nå frem til nogenlunde samme resultat.
Der kan selvfølgelig være små afvigelser grundet forskellig vurdering af materialer.

Læs mere »

Blandeshunten

Blandeshunten er en del af gulvvarmeanlægget og skal sørge for konstant cirkulation i gulvvarmen.

Den skal dimensioneres specielt til et lavtemperaturanlæg som en luft til vand varmepumpe.

Det viste sig, at den termostatstyrede blandeshunt åbner og lukker for cirkulationen i de enkelte rum efter behov med det resultat at de mindst varmekrævende rum har koldt gulv i lange perioder.

Det viste sig også, at blandeshunten begrænsede fremløbstemperaturen til maksimum 38-40°, hvilket ikke er nok til mine 4 gamle varmekrævende kredse.
Dermed kan disse rum ikke opvarmes tilstrækkeligt når udetemperaturen er under plus 2°.

Læs mere »

Genvex anlægget

Genvex anlægget skal sørge for ventilation af huset med dejlig frisk luft.

Det skal dimensioneres således at al luften i huset bliver udskiftet hver anden time.
Og så er det ligegyldigt, om luften bliver så tør, at slimhinderne udtørrer.
Det står nemlig i loven siger eksperterne.

Læs mere »

Afgørelsens time

Er 5 og 7 virkelig lige?

Eller kan retten virkelig tillade sig blot at lader fem og syv være lige

Opgjort ud fra specificeret ydelse:

Syns- og skønsmandens erklærer at:

Med pumpecyklus:

1,856 kW er større end 11,537 kW

Uden pumpecyklus:

7,7 kW er større end 11,537 kW

Energitjenestens opgørelsesmetode:

Syns- og skønsmandens erklærer at:

Med pumpecyklus:

3,97 kW er større end 11,537 kW

Uden pumpecyklus:

6,875 kW er større end 11,537 kW

Læs mere »

VarmePumpeOrdningen

VarmePumpeOrdningens opgørelsesmetode:

Med pumpecyklus:

4,860 kW

Knap 162% større end
opgjort ud fra specificeret ydelse

Uden pumpecyklus:

9,998 kW

Knap 30% større end
opgjort ud fra specificeret ydelse

VarmePumpeOrdningens opgørelsesmetode:

Med pumpecyklus:

4,860 kW

Over 22% større end
Energitjenestens opgørelsesmetode

Uden pumpecyklus:

9,998 kW

Over 45% større end
Energitjenestens opgørelsesmetode

VarmePumpeOrdningen er udviklet og administreret af DTI
Syns- og skønsmanden er udpeget af DTI
Se Faktura Teknologisk Institut.

Syns- og skønsmandens erklærer at:

Med pumpecyklus:

4,860 kW er større end 11,537 kW

Uden pumpecyklus:

9,998 kW er større end 11,537 kW

Læs mere »

Domstolene

Syn og skøn

I min naive tiltro til det danske retsvæsen satte jeg min lid til, at syn og skøn hurtigt kunne afgøre, at varmepumpen var underdimensioneret.

Men syns- og skønsmanden erklærede, at varmepumpen kunne betegnes som korrekt dimensioneret til trods for at ingen af de øvrige besvarelser i syns- og skønserklæringerne dokumenterede denne påstand.

Læs mere »

Forberedende retsmøde

I min naive tiltro til det danske retsvæsen satte jeg min lid til, at parterne ifølge min advokat skal være enige om skønstemaet.

Men Byretten godkendte, på et forberedende retsmøde, modpartens manipulerende skønstema og afviste samtlige mine opklarende spørgsmål til skønstema.

Læs mere »

Advokaten i Byretten

I min naive tiltro til det danske retsvæsen satte jeg min lid til, at min egen advokat loyalt ville fremføre min sag i Byretten.

Men han stillede ikke syns- og skønsmanden de aftalte spørgsmål, der skulle fastslå varmetabet samt varmepumpens ydelse

Læs mere »

Byretten

I min naive tiltro til det danske retsvæsen satte jeg min lid til, at Byretten ville afgøre sagen til min fordel.

Men Byretten valgte at tro på syns- og skønsmandens udokumenterede konklusion.

”Varmepumpen kan klare opvarmningen, såfremt huset bliver isoleret tilstrækkeligt”

Læs mere »

Nyt syn og skøn

I min naive tiltro til det danske retsvæsen satte jeg min lid til, at Landsretten ville tillade nyt syn og skøn med helt afgørende spørgsmål.

Men Landsretten afviste mine skønstemaer som værende uden betydning for sagens udfald.

Læs mere »

Advokaten i Landsretten

I min naive tiltro til det danske retsvæsen satte jeg min lid til, at min egen advokat loyalt ville fremføre min sag i Landsretten.

Men heller ikke i Landsretten stillede han syns- og skønsmanden de aftalte spørgsmål, der skulle fastslå varmetabet samt varmepumpens ydelse.

Læs mere »

Landsretten

I min naive tiltro til det danske retsvæsen satte jeg min lid til, at Landsretten ville afgøre sagen til min fordel.

Men Landsretten valgte at tro på modpartens løgn og tilkende ham ret til at forlange ekstraordinære isoleringsarbejder udført, så varmepumpen kunne erklæres som korrekt dimensioneret.

"Joh – normalt ville man ikke anbefale disse isoleringer, da de har en tilbagebetalingstid på 30-40 år, men mine beregninger viser altså, at med disse isoleringer vil varmepumpen kunne klare varmetabet"
"Godt nok kun lige med nød og næppe"

Læs mere »

Bedraget

Efter at have tabt sagen i Landsretten gik det op for mig, at jeg var blevet udsat for et meget sindrigt bedrageri.

Læs mere »

Procesbevillingsnævnet

I min naive tiltro til det danske retsvæsen satte jeg min lid til, at Procesbevillingsnævnet ville tillade sagen prøvet ved Højesteret.

Men Procesbevillingsnævnet fandt ikke noget principielt forkert i, hverken at jeg var blevet bedraget af syns- og skønsmanden eller at jeg var blevet dømt efter ukendte paragraffer.
De fandt det heller ikke af principiel betydning, at regeringen kraftigt anbefaler at skifte til varmepumper og at der dermed kan komme mange flere sager som denne.

Læs mere »

Ordensmagten

Politiet

I min naive tiltro til det danske retsvæsen satte jeg min lid til, at politiet ville hjælpe mig med, at opklare bedrageriet.

Men politiet optog falsk politirapport og afviste bedragerianmeldelsen med begrundelser, der intet havde at gøre med min bedragerianmeldelse.

"Nu kan man godt føle sig bedraget uden at være blevet det i lovens forstand"

Læs mere »

Den Uafhængige Politiklagemyndighed

I min naive tiltro til det danske retsvæsen satte jeg min lid til, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed ville hjælpe mig med, at få ændret politiets falske politirapport, og dermed få sat gang i bedragerisagen.

Men Den Uafhængige Politiklagemyndighed valgte at misforstå min klage og afviste klagen med den begrundelse, at jeg ikke kunne klage over politiets dispositioner, men kun over politiets adfærd.
At jeg præciserede, at det netop var politiets adfærd ved at optage falsk politirapport ændrede ikke deres opfattelse.

Læs mere »

Statsadvokaten

I min naive tiltro til det danske retsvæsen satte jeg min lid til, at Statsadvokaten ville hjælpe mig med, at få ændret politiets falske politirapport, og dermed få sat gang i bedragerisagen.

Statsadvokaten behandlede både min klage over, at politiet ikke ville optage efterforskning af bedragerisagen og min klage over at politiet havde optaget falsk politirapport.
Klagen over at politiet ikke ville optage efterforskning af bedragerisagen blev også afvist med begrundelser, der intet havde at gøre med min bedragerianmeldelse.
Jeg fik dog medhold i klagen over, at politiet havde optaget falsk politirapport. Men statsadvokaten mente ikke, at det var nok til at bedragerianmeldelsen skulle genoptages. Igen med begrundelser, der intet havde at gøre med min bedragerianmeldelse.

Læs mere »

Advokat med speciale i bedragerisager

Da jeg var kørt fast endnu en gang besluttede jeg mig til at finde en advokat, der kunne hjælpe mig med at få politiet til at genoptage bedragerisagen.
"Vi har desværre ikke kapacitet til at tage sagen".

Læs mere »

Energitjenesten

Først da jeg også havde tabt sagen i Landsretten lykkedes det mig, at få Energitjenesten til at oplyse mig om, hvordan man omregner varmetab mellem de forskellige enheder som varmetab i kW, energibesparelser i kWh, energibesparelser i tilbagebetalingstid, energiforbrug i kWh og elforbrug i kWh.

Læs mere »

Folketingets Ombudsmand

Da alle klageinstanser åbenbart insisterer på, at det er helt i orden for en syns- og skønsmand at begå bedrageri måtte jeg ty til allersidste klagemulighed.

Læs mere »

Fortsættelse følger - Farcen vil ingen ende tage

Jeg har indgivet nye oplysninger til politiet.

Disse omfatter de udpluk fra denne hjemmeside, der beviser, at jeg er blevet snydt og forklarer, hvordan bedraget er foregået.
Yderligere omfatter de nye oplysninger hele telefonsamtalen med energikonsulenten fra Energitjenesten, hvor energikonsulenten meget kraftigt fastslår, at varmepumpen er underdimensioneret, og at han ikke forstår, hvordan jeg kunne tabe sagen.
Endelig omfatter de nye oplysninger beregninger fra DVI, der klart og tydeligt viser, at varmepumpen skal være på mindst 12 kW for, at kunne dække det i forvejen meget lave varmetab, som syns- og skønsmanden er nået frem til.

Jeg har fået oplyst fra Justitsministeriet, at politiet skal indlede efterforskning, hvis der er begrundet mistanke om, at der er begået noget strafbart.

Politiet har igen, til trods for de overvældende og uomtvistelige beviser, blankt afvist at indlede efterforskning.
Politiet vil ikke uddybe begrundelsen for afvisningen.
Jeg ved derfor ikke, om politiet ikke tror på beregningerne eller om de ikke kan gennemskue bedrageriet eller om de fortolker bedrageriparagraffen til bedragernes fordel.
Politiet har tidligere mundtligt hævdet, at de skal bevise at bedrageren SELV skal have haft vinding - og ikke blot vinding, men ØKONOMISK vinding.
Det har jeg meget svært ved at læse i bedrageriparagraffen § 279.

Så jeg har igen klaget til Statsadvokaten.

Nu venter jeg spændt på Statsadvokatens afgørelse.


Så kom svaret fra Statsadvokaten.
Ordensmagtens behandling af sagen er så grotesk, at den har fået sin egen hjemmeside.

Læs mere »

Skueprocessen

Dette er ikke blot et veltilrettelagt bedrageri.
Hele den måde sagen er forløbet på vidner betænkeligt om en skueproces.

Læs mere »

Rettens gang

Man skulle tro, at jeg havde haft rig lejlighed til at protestere, når det har taget 7 år, at afgøre sagen.

Rettens gang

Læs mere »

Uddybende forklaring

Du må da have slugt søm og set for mange Agatha Christie film

Min advokat forsikrede mig om, at jeg som forbruger IKKE kunne dømmes til at foretage isolereringsarbejder ud over de aftalte.

Ikke desto mindre åbnede Domstolene, ved at godkende modpartens manipulerende skønstema, op for at syns- og skønsmanden kunne lave beregninger på, om nogle ekstraordinære isoleringsarbejder ville betyde, at varmepumpen kunne erklæres korrekt dimensioneret.

Syns- og skønsmanden misforstod tilsyneladende spørgsmålene derhen, at han skulle finde nok energibesparelser til, at varmepumpen kunne erklæres korrekt dimensioneret.
I hvert fald inddrog på egen hånd et ekstra isoleringsarbejde, som ingen af parterne havde bedt om og endte derfor med, at kunne erklære varmepumpen som korrekt dimensioneret.

Både Byret og Landsret tilkendte herefter modparten ret til at forlange alle disse ekstraordinære isoleringsarbejder udført for min egen regning til trods for, at syns- og skønsmanden også erklærede, at de var fuldstændig urentable og at han normalt ikke ville anbefale dem udført.

Efterfølgende kan det konstateres, at selv ikke disse ekstraordinære isoleringsarbejder var nok.
Syns- og skønsmanden havde været nødt til at manipulere med tallene i bedste tre kop trick stil.
Det er det bedste juridiske tre kop trick jeg nogensinde har set.
For at jeg ikke skulle opdage dette var størrelsen af energibesparelserne enten slet ikke oplyst eller også var de oplyst i usammenlignelige enheder.
Samtidig blev det aldrig oplyst, hvor stort et varmetab den leverede luft til vand varmepumpe kunne klare.

Nu – efter 7 år og 2 retssager

 • Ved jeg stadig ikke, på hvilket retsgrundlag både Byret og Landsret har tilkendt modparten ret til at forlange ekstraordinære isoleringsarbejder udført for min egen regning
 • Ved jeg stadig ikke, hvor stort et varmetab syns- og skønsmanden har lagt til grund for at erklære varmepumpen korrekt dimensioneret
 • Ved jeg stadig ikke, hvor stort et varmetab den leverede varmepumpe kan klare

Skal man virkelig finde sig i det som borger i Danmark?

Som om det ikke var nok.

Efter at jeg havde tabt sagen i Landsretten gik sagens rette sammenhæng op for mig og jeg fandt ud af, at syns- og skønsmanden ikke blot havde snydt mig ved fejlagtigt at erklære varmepumpen korrekt dimensioneret.
Nej – måden det hele var foregået på var simpelthen bedrageri.

Da jeg anmeldte dette til politiet blev der optaget falsk politirapport og de nægtede at efterforske sagen udelukkende begrundet i den falske politirapport og ikke i min faktiske anmeldelse.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed nægtede at behandle min klage.

Statsadvokaten i Viborg gav mig medhold, men nægtede at genoptage min klage over, at politiet nægtede at efterforske sagen.

Både politi, Den Uafhængige Politiklagemyndighed og statsadvokaten i Viborg begrundede afslagene udelukkende med oplysninger fra den falske politirapport og nægtede at begrunde med baggrund i min skiftlige anmeldelse.

Kort opsummering

 • Snydt af VVS firmaet og importøren, der leverede en underdimensioneret varmepumpe.
 • Forrådt af Byretten, der, trods voldsomme protester, godkendte modpartens manipulerende og usande skønstema og samtidig afviste mit skønstema, der skulle modsige dette.
 • Snydt af syns- og skønsmanden, der erklærede varmepumpen korrekt dimensioneret, selvom dette ikke kunne understøttes af de øvrige besvarelser.
 • Bedraget af syns- og skønsmanden, der besvarede spørgsmålene lige så manipulerende som modpartens skønstema. Beregningerne blev oplyst i usammenlignelige størrelser eller slet ikke oplyst. Syns- og skønsmandens beregninger kunne derfor ikke efterkontrolleres.
 • Dømt af Byretten efter ukendte love og paragraffer. Min advokat, der er Landsretsadvokat, kendte dem ikke og har heller ikke efterfølgende kunnet forklare dem.
 • Forrådt af Landsretten, der afviste mit nye skønstema med helt afgørende spørgsmål.
 • Dømt af Landsretten efter ukendte love og paragraffer. Min advokat, der er Landsretsadvokat, kendte dem ikke og har heller ikke efterfølgende kunnet forklare dem.
 • Forrådt af min egen advokat, der ikke stillede de aftalte og helt afgørende spørgsmål til syns- og skønsmanden, hverken i Byretten eller i Landsretten.
 • Forrådt af Procesbevillingsnævnet, der trods beviser på bedrageri samt det faktum, at regeringen kraftigt anbefaler skift til varmepumper, ikke kunne se noget principielt forkert i sagen.
 • Forrådt af politiet, der optog falsk politirapport, da jeg anmeldte bedrageriet.
 • Forrådt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der ændrede min klage fra en klage over, at der var optaget falsk politirapport til en klage over politiets afvisning af min anmeldelse samt derefter afviste min klage med begrundelser, der IKKE havde baggrund i min anmeldelse, men udelukkende med baggrund i den falske politirapport.
 • Forrådt af statsadvokaten i Viborg, der afviste mine klager med begrundelser, der IKKE havde baggrund i min anmeldelse, men udelukkende med baggrund i den falske politirapport.
 • Svigtet af et anerkendt advokatfirma med speciale i bedrageri, der ved første samtale var meget imødekommende, men derefter afviste at vurdere sagen med begrundelsen "Vi har ikke kapacitet".
 • Svigtet af Energitjenesten, der trods mundtlige erklæringer om at varmepumpen aldrig ville kunne klare varmebehovet uanset hvor meget der blev isoleret, valgte at udarbejde en falsk energirapport, der også erklærede, at varmepumpen kunne klare varmebehovet - dog skulle jeg også udskifte både døre og vinduer.
 • Svigtet af Dansk Teknologisk Institut, der trods adskillige henvendelser, ikke besvarer forespørgsler om en helt afgørende oversigt over det timebaserede normalår, som VarmePumpeOrdningen baserer deres beregninger på.

Jeg vil gerne vide:

Hvad får en dommer i et forberedende retsmøde til at nægte mig relevante spørgsmål til spørgetemaet samtidig med at modpartens manipulerende og usande spørgsmål accepteres?

Hvad får en syns- og skønsmand til at erklære en varmepumpe for korrekt dimensioneret fuldstændig uden dokumentation, når ingen af de øvrige spørgsmål kan understøtte konklusionen?

Hvad får dommeren i Byretten til at dømme mig efter, for min advokat, ukendte paragraffer med den ene begrundelse, at varmepumpen kan klare varmetabet, hvis blot mit hus bliver isoleret tilstrækkeligt?

Hvad får en dommer hos Landsretten til at afvise afgørende spørgsmål til spørgetema med den begrundelse, at spørgsmålene er irrelevante for sagen?

Hvad får dommerne i Landsretten til at dømme mig efter samme ukendte paragraffer til trods for, at de var meget skeptiske over for syns- og skønsmandens konklusion?

Hvad får Procesbevillingsnævnet til at afvise anke til højesteret med den ene begrundelse, at der ikke er noget principielt forkert i, at jeg er dømt efter ukendte paragraffer samt at det kan bevises, at syns- og skønsmandens konklusion er rent bedrag?

Hvad får chefen for en bedrageriafdeling til at sige, at det er op ad bakke, at anklage en syns- og skønsmand for bedrageri?

Hvad får en politiassistent til at optage falsk politirapport på et helt andet forhold end det bedrageri, som jeg har anmeldt?

Hvad får en politikommissær til at bakke op om den falske politirapport?

Hvad får den uafhængige politiklagemyndighed til at erklære, at de ikke kan blande sig i sagen med henvisning til, at det ikke er dårlig adfærd at optage falsk politirapport, men derimod et dispositionsspørgsmål?

Hvad får endnu en politikommissær til at fordreje min klage og afgøre min klage på falsk grundlag?

Hvad får statsadvokaten til at bakke politiets afgørelse op - oven i købet også med begrundelser, som intet har med anmeldelsen at gøre?

Hvad får statsadvokaten til at give mig medhold i min klage over politiets behandling af sagen, men samtidig afvise at behandle sagen igen?

Som et lille kuriosum

er mit advokatfirma nu blevet overtaget af min modparts advokatfirma et år efter min sag blev afsluttet.

Læs mere under Dokumentation.

Dokumentation

Læs mere »