Normalår

Et normalår er IKKE et udtryk for det faktiske antal graddage, der findes i et gennemsnitsår.
Et normalår er udtryk for, hvor mange graddage, det er besluttet at tælle med i et gennemsnitsår.

Graddage er udtryk for antallet af temperaturforskelle på 1° i løbet af et år.
Varmetab opgøres for et normalår.
Derfor er det antallet af graddage i normalåret, der skal anvendes ved omregning af varmetab i kW til varmetab i kWh energi.

Der findes flere forskellige definitioner på et normalår.
    - se "Energi og bygningsopvarmning" side 17, for beskrivelse af nogle af dem.
Her er bl.a. beskrevet et DRY normalår, som har 3.552 graddage.
Dette er fra 2013 opdateret, og fra 2016 er det dette DRY normalår, der skal anvendes.
Jeg har ikke kunnet finde oplysninger om, hvor mange graddage det nye DRY normalår er opgjort til.

 

DMI opgør normalåret til 3.175 graddage.
Da det kun er lykkedes at finde DMI's graddage tilbage i tiden er det også DMI's normalår, der anvendes til omregning af energiforbrug mellem aktuelt år og normalår.

DTI opgør normalåret til 2.906 graddage.
DTI tager udgangspunkt i DMI's optælling af graddage.
Men DTI har en anden definition for, hvornår et døgns graddage skal tælles med i normalåret.

Det fremgår af "mail fra Energitjenesten", at det er DTI normalåret, der skal anvendes i beregningerne.

 

DTI har forklaret graddage her Hvad er graddage?

Som der skrevet står, så er det ikke alle graddage, der tælles med i normalåret.
"Fyringssæsonen påbegyndes om efteråret, når den udvendige døgnmiddeltemperatur kommer ned på 12°C og derunder i mindst 3 sammenhængende døgn og ophører om foråret når den når op på 10°C eller derover i mindst 3 sammenhængende døgn.
Hvis der efter fyringssæsonens start skulle blive mindst 3 døgn, hvor temperaturen når op på over 12°C ophører graddagetællingen, indtil temperaturerne atter går ned under 12°C, og om foråret, hvis temperaturen går ned under 10°C i mindst 3 døgn genoptages graddagetællingen."

Derfor når DTI kun frem til 2.906 graddage mod DMI's 3.175 graddage.


© 2023 - Underdimensionerede varmepumper