Norm for graddageuafhængigt energiforbrug pr beboer

Det energiforbrug, der går til opvarmning af varmt vand er ikke afhængig udetemperaturen, men af antallet af beboere i huset.

Det kaldes derfor graddageuafhængigt energiforbrug.

Det fremgår af "mail fra Energitjenesten", at det graddageuafhængige energiforbrug pr beboer sættes til 850 kWh med et tillæg på 10%.

Altså 935 kWh energi pr beboer.

Det er IKKE det aktuelle antal beboere, der skal regnes med, men derimod det antal beboere, som huset er dimensioneret til.

Varmeanlægget skal jo kunne klare opvarmningen, hvis huset sælges til en familie, der passer til huset.


© 2023 - Underdimensionerede varmepumper