Omregningsfaktor mellem graddageafhængigt energiforbrug (GAF) i kW og energiforbrug i kWh

Faktor for omregning Watt til Watttimer = 2.179,5

For at omregne graddageafhængigt energiforbrug (GAF) skal man kende de normer, der er bestemt.

  • Norm for indetemperatur = 20°
  • Norm for udetemperatur = minus 12°
  • Varmetab opgøres for et normalår
  • DTI normalår = 2.906 graddage

Bygningens varmetab opgøres ved norm indetemperaturen på 20° og norm udetemperaturen på minus 12°.
Dette svarer til en temperaturforskel på (20° - minus 12°) = 32°.

Graddage er udtryk for antallet af temperaturforskelle på 1° i løbet af et år.

 

Fællesnævneren for varmetab og energiforbrug er en temperaturforskel på 1°.
Graddagebegrebets temperaturforskel på 1° er opgjort pr døgn.
Derfor skal det korrigeres for antal timer pr døgn = 24 timer.

Varmetabet forudsættes at være lineært i forhold til udetemperaturen.

 

Formel for omregning Watt til Watttimer

Watttimer

=

Watt pr graddag * DTI normalåret for graddage * timer pr døgn

Watt pr graddag

=

Watt / 32

DTI normalåret

=

2.906

Timer pr døgn

=

24

==>

Watttimer

=

(Watt / 32) * 2.906 * 24

 

Den anvendte formel fremgår af "mail fra Energitjenesten".

Det fremgår også af "mail fra Energitjenesten", at det er DTI normalåret, der skal anvendes i beregningerne.

 

Faktor for omregning Watt til Watttimer og visa versa

Med udgangspunkt i formlen

Watttimer

=

Watt pr graddag * DTI normalåret for graddage * timer pr døgn

Watttimer

=

(Watt / 32) * 2.906 * 24

Udregnes en faktor til at forenkle beregningerne

Faktor

=

1 / 32 * 2.906 * 24

=

2.179,5

 

Denne faktor kan herefter bruges direkte ved omregning:

Mellem Watt og Watttimer

Watttimer

=

Watt * 2.179,5

Watt

=

Watttimer / 2.179,5

==>

Og mellem Kilowatt og Kilowatttimer

Kilowatttimer

=

Kilowatt * 2.179,5

Kilowatt

=

Kilowatttimer / 2.179,5


© 2023 - Underdimensionerede varmepumper