Forudsætninger

Faktisk skal man kun kende nogle få tal og formler for, at lave omregningerne mellem de forskellige enheder.

  • Norm for indetemperatur = 20°
  • Norm for udetemperatur = minus 12°
  • DTI normalår = 2.906 graddage
  • Omregningsfaktor mellem graddageafhængigt energiforbrug (GAF) i kW og energiforbrug i kWh = 2.179,5
  • Norm for graddageuafhængigt energiforbrug pr beboer = 935 kWh
  • Antal beboere huset er dimensioneret til = 4
  • Omregningsfaktor mellem graddageuafhængigt energiforbrug (GUF) i kW og energiforbrug i kWh = 8.760
  • Aktuel COP faktor for huset = 2,6
  • Omregningsfaktor mellem elforbrug i kWh og energiforbrug i kWh = Aktuel COP faktor for huset = 2,6
  • Tilbagebetalingstid (TBT) = investering / energibesparelse pr år

Læs punkterne i menuen igennem for forklaring af tallene og formlerne.

Eksemplerne i menuen viser, hvordan beregningerne skal foretages.


© 2024 - Underdimensionerede varmepumper