Energitjenesten

Det fremgår af nedenstående mail fra Energitjenesten, at det er DTI normalåret, der skal anvendes i beregningerne.

Det fremgår også, at norm for graddageuafhængigt energiforbrug pr beboer er 935 kWh (850 kWh + tillæg på 10%).

Uddrag fra mail af 19. december 2014 fra Energitjenesten

"For at beregne størrelsen på en varmepumpe, skal varmetabet for en kvadratmeter boligareal fastsættes.
Det kan gøres ved hjælp af olieforbruget, eller der kan laves en varmetabsberegning.

Da jeg mangler flere oplysninger vil jeg skitsere et eksempel efterfølgende.

Boligen er på 150 m2 og det dimensionerende varmetab er 50 W/m2.
Omregnet vil det give et årligt forbrug på 16.346 kWh.
15o m2 x 50 W/m2 x 2906 graddage x 24 timer / 1000 x 32= 16.346 kWh.
Der skulle vist være en parentes om (1000 x 32), da der ellers skulle divideres med 32 for at få regnestykket til at gå op

Derefter skal varmtvandsforbruget på 3740 kWh tillægges.
4 personer x 850 kWh + tillæg på 10 %.
Det giver et samlet forbrug på 20.086 kWh.

Det er det tal varmepumpen skal dimensioneres til.
For, at finde den effekt, der skal bruges for at erstatte huset varmetab ved minus 12° ude og 20° inde, skal beregningen se sådan ud:
16.346 / 2906 / 24 x 32 = 7,5 kW
+ varmt vand 3740 / 8760 (365 dage x 24 timer) = 0,4 kW.
Varmetabet er totalt 7,9 kW"

Der er lidt faglig uenighed om skuddagen hvert fjerde år skal medregnes
Begge dele er set på internettet

Den anvendte formel er beskrevet i rapport fra DTU "Beregning af bruttoenergi" side 6, metode 2.

SBI anvender en mere præcis og noget mere kompliceret metode.


© 2023 - Underdimensionerede varmepumper