Omregningsfaktor mellem elforbrug i kWh og energiforbrug i kWh

Både elforbrug og energiforbrug oplyses i kWh, så her skal man holde tungen lige i munden.

Energiforbruget er den energi, der skal bruges for, at opveje varmetabet.
Elforbruget er den el (strøm), der skal bruges for at producere den energi, der skal bruges for, at opveje varmetabet.

Omregningsfaktoren mellem elforbrug og energiforbrug er varmepumpens COP faktor.

 

Mit hus har stadig 4 radiatorer og 4 gamle varmekrævende gulvkredse.
Derfor kræves en fremløbstemperatur på 50°.
Og dermed skal COP faktoren ved en fremløbstemperatur på 50° og en udetemperatur på 2° anvendes ved beregningerne.

 

Det vil altid være et upræcist overslag man når frem til.
Men det er en større beregning, hvis man også vil tage hensyn til de varierende udetemperaturer.
Så vi nøjes med dette overslag.


© 2023 - Underdimensionerede varmepumper