Eksempel 7

Omregning af forbrug på 2.800 m3 gas for 1 beboer i kalenderåret januar 2008 / december 2008 til energiforbrug i kW i normalåret

2.800 m3 gas * Faktor for omregning m3 gas til kWh (11) = 30.800 kWh energi

DMI normalår = 3.175 graddage
DMI graddage i kalenderåret januar 2008 / december 2008 = 2.607,5

Så skal energiforbruget deles i graddageafhængigt og graddageuafhængigt forbrug

Antal beboere i huset i kalenderåret januar 2008 / december 2008 = 1
Graddageuafhængigt energiforbrug (GUF) = 935 kWh energi * 1 = 935 kWh energi
Graddageafhængigt energiforbrug (GAF) = 30.800 kWh energi – 935 kWh energi = 29.865 kWh energi

Så omregnes graddageuafhængigt energiforbrug (GUF) til dimensioneret antal beboere på 4

Graddageuafhængigt energiforbrug (GUF) = 935 kWh energi * 4 = 3.740 kWh energi

Så omregnes graddageafhængigt energiforbrug (GAF) i den aktuelle periode til energiforbrug i normalåret

Graddageafhængigt energiforbrug (GAF) = energiforbrug aktuel periode / graddage aktuel periode * DMI normalår
Graddageafhængigt energiforbrug (GAF) = 29.865 kWh energi / 2.607,5 * 3.175 = 36.365 kWh energi

Så omregnes disse energiforbrug i kWh til energiforbrug i kW

Graddageuafhængigt energiforbrug (GUF) = 3.740 kWh energi / omregningsfaktor 8.760 = 0,427 kW energi
Graddageafhængigt energiforbrug (GAF) = 36.365 kWh energi / omregningsfaktor 2.179,5 = 16,685 kW energi

Som så lægges sammen

Energiforbrug i alt = 0,427 kW energi + 16,685 kW energi = 17,112 kW energi

Energiforbruget i kW svarer til varmetabet i kW


© 2023 - Underdimensionerede varmepumper