Eksempel 1

Omregning af elforbrug på 12.500 kWh til energiforbrug i kW

Elforbrug 12.500 kWh * COP faktor 2,6 = 32.500 kWh energi

Så skal energiforbruget deles i graddageafhængigt og graddageuafhængigt forbrug

Antal beboere i huset = 4
Graddageuafhængigt energiforbrug (GUF) = 935 kWh energi * 4 = 3.740 kWh energi
Graddageafhængigt energiforbrug (GAF) = 32.500 kWh energi – 3.740 kWh energi = 28.760 kWh energi

Så omregnes disse energiforbrug i kWh til energiforbrug i kW

Graddageuafhængigt energiforbrug (GUF) = 3.740 kWh energi / omregningsfaktor 8.760 = 0,427 kW energi
Graddageafhængigt energiforbrug (GAF) = 28.760 kWh energi / omregningsfaktor 2.179,5 = 13,196 kW energi

Som så lægges sammen

Energiforbrug i alt = 0,427 kW energi + 13,196 kW energi = 13,623 kW energi

Energiforbruget i kW svarer til varmetabet i kW


© 2023 - Underdimensionerede varmepumper