Varmepumpens COP faktor

COP faktoren fortæller, hvor meget el varmepumpen bruger for at producere energi.

En COP faktor på 3 betyder, at der produceres 3 kWh energi for hver 1 kWh el, der bruges.

COP faktoren varierer afhængigt af fremløbstemperaturen.
Varmepumpen er mest effektiv ved LAV fremløbstemperatur og mindst effektiv ved HØJ fremløbstemperatur.

COP faktoren varierer også afhængigt af udetemperaturen.
Varmepumpen er mest effektiv ved HØJ udetemperatur og mindst effektiv ved LAV udetemperatur.

 

Fremløbstemperaturen bestemmes af varmefordelingssystemet opbygning.
For eksempel kræver radiatorer en højere fremløbstemperatur end gulvvarme.

En udetemperatur på 2° anses for at være et typisk gennemsnit henover et år.
Det er derfor bestemt, at en varmepumpes ydelse skal oplyses ved en udetemperatur på 2°.

COP faktoren skal være oplyst for fremløbstemperaturene 35° og 50° og en udetemperatur på 2°.

 

Ved en fremløbstemperatur på 35° og en udetemperatur på 2° har den leverede varmepumpe en ydelse på 8 kW.
Ved en fremløbstemperatur på 50° og en udetemperatur på 2° har den leverede varmepumpe en ydelse på 7,7 kW.
Ved en fremløbstemperatur på 35° er COP faktoren 3,3 og ved en fremløbstemperatur på 50° er COP faktoren 2,6.

 

Mit hus har stadig 4 radiatorer og 4 gamle varmekrævende gulvkredse.
Derfor kræves en fremløbstemperatur på 50°.
Og dermed skal COP faktoren på 2,6 anvendes ved beregningerne.

 

Radiatorerne kræver sandsynligvis en endnu højere fremløbstemperatur end 50° og dermed en endnu lavere COP faktor.
Den slags småligheder kan der ikke tages hensyn til.
(Du skulle måske slet ikke have købt en varmepumpe, når du ikke udskiftede alle radiatorerne).

Altså tegner branchen - fuldt bevidst - et alt for lyserødt billede af varmepumpens ydelse.

"That's a good vending. Maybe vi can use that in another afsnit."

 


© 2023 - Underdimensionerede varmepumper