Omregning af forbrug i aktuelt år til forbrug i normalår

Når man kender forbruget i en periode kan man omregne dette forbrug til et forventet forbrug i et normalår.

For at gøre dette skal man kende antallet af graddage for den aktuelle periode og antallet af graddage i normalåret.

DMI har en måde at opgøre antallet af graddage og DMI’s normalår er på 3.175 graddage.
DTI har en anden måde at opgøre antallet af graddage og DTI’s normalår er på 2.906 graddage.
Det er DTI’s normalår, der anvendes ved omregning mellem kilowatttimer og kiloWatt.

Metoden til disse omregninger er beskrevet adskillige steder på nettet.

Søg f.eks. "Eksempel på graddagskorrigeret årsforbrug" på EnergiWiki.
Dette eksempel bruger et normalår, der kaldes ELO normalåret med 3.112 graddage.

 

Der findes forskellige måder at opgøre antallet af graddage, så derfor er det vigtigt, at bruge antallet af graddage for det normalår, der hører til optællingsmetoden.
Du må altså IKKE blande DMI graddage for de enkelte år med DTI's normalår.

 

Jeg har ikke graddage for de enkelte perioder fra DTI, men kun fra DMI og AccuWeather.
Derfor har jeg brugt DMI’s graddage og dermed også DMI’s normalår ved omregning mellem aktuelt år og normalår.


© 2023 - Underdimensionerede varmepumper