Uddybende forklaring

Undersiderne på denne side forklarer lidt om varmetab og hvordan det beregnes.

Derudover indeholder siden materiale, som jeg umiddelbart ikke fandt plads til andre steder.

 

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) skriver om Beregningsmetoder.

Ifølge denne skal VarmePumpeOrdningen kunne dokumentere, at deres beregningsmetode ikke stiller forbrugeren dårligere end den, som SBI har anvist.

Da det er SBI, der har lavet programmet BE06, der er anvendt ved syns- og skønsmandens beregninger går jeg ud fra, at SBI også har anvisninger for beregning af en varmepumpes ydelse.

 

I 2. syn og skøn oplyses en mulig energibesparelse fra Genvex anlægget på helt op til 40% af loftsisoleringerne.
Denne energibesparelse burde syns- og skønsmanden vel allerede have indregnet denne ved 1. syn og skøn.
Ellers har syns- og skønsmanden jo IKKE gjort sit arbejde ordentligt ved 1. syn og skøn.
Hvis han har gjort sit arbejde ordentligt ved 1. syn og skøn, er denne energibesparelse jo allerede indregnet ved besvarelsen af spørgsmål 6.
Og dermed skal den selvfølgelig ikke trækkes fra igen ved besvarelsen af spørgsmål E i 2. syn og skøn.

 

Tjek lige denne Tekniske begreber


Næste »

© 2024 - Underdimensionerede varmepumper