Varmepumpen

Varmepumpens specifikation

Ifølge specifikationerne er den leverede varmepumpe på 8 kW.
Denne ydelse er oplyst ved en udetemperatur på 2° og en fremløbstemperatur på 35°.
Dette er bekræftet i syns- og skønserklæringerne.

Man forledes hermed til at tro, at varmepumpen er beregnet til at dække et varmetab på 8 kW.

Jeg fik også oplyst, at dette er grunden til, at man har besluttet, at ydelsen skal oplyses ved en udetemperatur på 2° og en fremløbstemperatur på 35°.
Men ifølge Energitjenesten er den specificerede ydelse kun vejledende.

Som nævnt under "Tvisten", købte jeg en luft til vand varmepumpe med indbygget pumpecyklus og med supplerende elpatron på 3 kW.
Jeg har senere konstateret, at elpatronens effekt er afhængig af, hvordan den er tilsluttet.
Det viser sig, som nævnt under "Effektdiagram", at elpatronen kan tilsluttes, så den faktisk har en større effekt end selve varmepumpen - nemlig en effekt på hele 8,8 kW - altså 5,8 kW større end oplyst ved købet.
Denne lille finte er, som det kan ses herunder, medvirkende til, at varmepumpen kan dække et væsentligt større varmetab, end hvis elpatronen kun tilsluttes med de 3 kW, som jeg fik oplyst ved købet.

Da mit hus stadig har 4 radiatorer og 4 gamle varmekrævende gulvkredse er en fremløbstemperatur på 35° ikke høj nok.
Varmepumpens ydelse ved en udetemperatur på 2° og en fremløbstemperatur på 50° er ifølge specifikationerne 7,7 kW.
Denne oplysning har syns- og skønsmanden undladt at oplyse i syns- og skønserklæringerne til trods for, at han har gennemgået huset og derfor burde vide, at det er denne ydelse, der skal anvendes ved hans vurderinger.

Energitjenesten

Energitjenesten (Ikke at forveksle med Energistyrelsen) har oplyst følgende krav til korrekt dimensionering af en varmepumpe:
  • Varmepumpen skal kunne dække 100% af det dimensionerende varmetab MED brug af elpatron
  • Varmepumpen skal kunne dække 80% af det dimensionerende varmetab UDEN brug af elpatron
  • Varmepumpen skal kunne dække 100% af varmetabet ved det bivalente punkt UDEN brug af elpatron

Det dimensionerende varmetab er defineret som varmetabet ved minus 12°.
Det bivalente punkt er defineret som minus 7°.

Det bivalente punkt har som sådan INGEN betydning for, om varmepumpen kan dække varmetabet.
Men det har voldsom stor betydning for, om varmepumpen har en rentabel drift.
Jo højere varmepumpens bivalente punkt ligger jo dårligere økonomi.
Det anbefales derfor KRAFTIGT, at varmepumpen overholder det dimensionerende bivalente punkt på minus 7°.

Følgende ydelser kan udledes af ydelsesdiagrammerne ved en fremløbstemperatur på 50°

Med pumpecyklus slået TIL (det var det jeg købte)

Den leverede varmepumpe kan ved minus 12° yde ca. 5,5 kW.
Den leverede varmepumpe kan ved minus 10° yde ca. 3 kW.
    Svarende til en designet ydelse ved minus 12° på ca. 3,2 kW.
Den leverede varmepumpe kan ved minus 7° yde ca. 3,35 kW.
Den indbyggede elpatron kan, som oplyst ved købet, uanset udetemperatur yde 3 kW.
Den samlede designede ydelse ved minus 12° er således (3,2 kW + 3 kW) = 6,2 kW.
    Eller, hvis elpatronen tilsluttes med maksimal effekt (3,2 kW + 8,8 kW) = 12 kW.

Som det ses under "Pumpecyklus", svarer det, ved en udetemperatur på 2° og en fremløbstemperatur på 50°, til en designet ydelse på 1,856 kW.

Med pumpecyklus slået FRA

Den leverede varmepumpe kan ved minus 12° yde ca. 5,5 kW.
Den leverede varmepumpe kan ved minus 7° yde ca. 6,7 kW.
Den indbyggede elpatron kan, som oplyst ved købet, uanset udetemperatur yde 3 kW.
Den samlede ydelse ved minus 12° er således (5,5 kW + 3 kW) = 8,5 kW.
    Eller, hvis elpatronen tilsluttes med maksimal effekt (5,5 kW + 8,8 kW) = 14,3 kW.

Varmepumpens ydelse ved en udetemperatur på 2° og en fremløbstemperatur på 50° er ifølge specifikationerne 7,7 kW.

Maksimalt varmetab

Det kan herefter udledes, hvor stort et varmetab varmepumpen kan dække

Det varmetab, som varmepumpen maksimalt kan dække, er den laveste effekt af de 3 krav til korrekt dimensionering.

Effekttab

Bemærk, at der i disse beregninger IKKE er taget højde for effekttab ved afisning af varmepaneler, effekttab ved spildtid ved opvarmning af varmt vand samt transmissionstab.
Energitjenesten sætter effekttab ved afisning af varmepaneler til 10% og effekttab ved spildtid ved opvarmning af varmt vand til 10% minus den tid det burde tage at varme vandet op.
Jeg ved ikke, hvad Energitjenesten sætter transmissionstab til, men jeg har hørt alt imellem 2 og 5% .
Grunden til, at disse effekttab ikke er medregnet er, at beregningerne er vejledende ud fra varmepumpens specifikationer og derfor ikke skal være for indviklede.
Jeg ved ikke om Energitjenesten mener, at disse effekttab skal medregnes i disse vejledende beregnigner.

Opdeling i graddageafhængigt og graddageuafhængigt energiforbrug

Der er IKKE taget højde for opdeling i graddageafhængigt (GAF) og graddageuafhængigt energiforbrug (GUF).
Grunden til dette er ligeså, at beregningerne kun er vejledende og at denne opdeling ikke har ret stor betydning ved korrekt dimensionering.
Derimod har denne opdeling helt afgørende betydning ved beregning af varmepumpens maksimale ydelse.

Afrunding

Man risikerer, at varmepumpen kun lige kan dække varmetabet udelukkende på grund af almindelig afrunding.
Derfor skal varmetab altid rundes opad og varmepumpens ydelse skal altid rundes nedad.
Ligeså skal energibesparelser altid rundes nedad.
Allerhelst skal samtlige beregninger foretages på reelle tal og sammenligningen skal foretages på resultaterne beregnet i reelle tag uden nogen form for afrunding undervejs gennem beregningerne.

Altså skal beregning af det maksimale varmetab en varmepumpe kan dække ved korrekt dimensionering altid rundes nedad.

Med pumpecyklus slået TIL (det var det jeg købte)

     
Ved dimensionerende udetemperatur på minus 12°    
   MED elpatron   6,200 kW
   UDEN elpatron (5,5 kW / 80 * 100) 6,875 kW
     
Ved det bivalente punkt på minus 7°    
   UDEN elpatron   3,350 kW
      Svarende til et dimensionerende varmetab på (3,35 kW / 27 * 32) = 3,97037037037037 kW 3,970 kW
     
Maksimalt varmetab varmepumpen kan dække   3,970 kW

Med pumpecyklus slået FRA

     
Ved dimensionerende udetemperatur på minus 12°    
   MED elpatron   8,500 kW
   UDEN elpatron (5,5 kW / 80 * 100) 6,875 kW
     
Ved det bivalente punkt på minus 7°    
   UDEN elpatron   6,700 kW
      Svarende til et dimensionerende varmetab på (6,7 kW / 27 * 32) = 7,940740740740741 kW 7,940 kW
     
Maksimalt varmetab varmepumpen kan dække   6,875 kW

Næste »

© 2024 - Underdimensionerede varmepumper