Skueprocessen

Hokus pokus filihankat

Sådan installerer man en luft til vand varmepumpe med en designet ydelse på 1,856 kW i et hus med et varmetab på 20,122 kW og får rettens ord for, at det er i orden.

Syns- og skønsmanden har i samarbejde med modpartens advokater begået særligt groft bedrageri under særligt grove omstændigheder.

Som borger må man kunne stole på, at en syns- og skønsmand er uvildig.
Når en syns- og skønsmand begår bedrageri er det derfor et særligt groft bedrageri.
Den omstændighed, at bedrageriet er foregået i selve de danske retssale er en særlig grov omstændighed.

Desværre kunne det ikke have ladet sig gøre uden både Byrettens og Landsrettens velvillige bistand.
Det var Byretten, der, på et indledende retsmøde, tillod dette manipulerende spørgetema og totalt afviste mine forsøg på at lave modspørgsmål.
Det var Byretten, der lod 5 og 7 være lige og tillod modparten at kræve ekstraordinære IKKE aftalte isoleringsarbejder udført for min egen regning.
Det var Landsretten, der totalt afviste mine nye spørgsmål, der skulle afklare varmepumpens faktiske ydelse under hensyn til pumpecyklus, effekttab ved afisning af varmepaneler og effekttab ved spildtid i forbindelse med opvarmning af varmt vand.
Det var Landsretten, der indledte sagen ved at sprænge min sag i atomer til trods for at de havde haft 2 års forberedelse til at gøre opmærksom på, at sagen var bygget forkert op.
Det var Landsretten, der lod modparten lyve sig fra sit ansvar for dimensionering af varmepumpen.
Det var Landsretten, der på baggrund af denne løgn tillod – ikke blot hulmursisolering, men også den altafgørende kælderdæksisolering, som modparten jo IKKE løj sig fra at kende til al den stund, at han selv stod for installationen af gulvvarmen.


Næste »