Forberedende retsmøde

Som beskrevet under Syn og skøn blev alle mine protester mod modpartens spørgetema til 2. syn og skøn pure afvist af en dommer hos Byretten.

Min advokat havde adskillige gange forsikret mig om, at parterne skulle være enige om skønstemaet.

Når retten læser en syns- og skønserklæring går de altså ud fra, at begge parter er enige om spørgsmålene og dermed ophøjes diverse påstande til sandhed i rettens øjne.

Da parterne ikke kunne blive enige om spørgetemaet skulle der afholdes forberedende retsmøde, hvor jeg af uransagelige grunde IKKE måtte deltage til trods for at det kunne være helt afgørende for sagens udfald.

På dette retsmøde besluttede dommeren totalt at afvise alle mine modspørgsmål og at godkende modpartens manipulerende spørgetema.


Næste »