Statsadvokaten

Da politiet ikke ville erkende, at der var lavet falsk politirapport og fortsat nægtede at efterforske sagen klagede jeg min nød til statsadvokaten i Viborg.

Men heller ikke her var man lydhør.

Jeg gjorde i min klage udtrykkeligt opmærksom på, at det IKKE var den falske politirapport jeg klagede over.
Jeg bad statsadvokaten se helt bort fra den falske politirapport og kun se på den skriftlige anmeldelse, som jeg havde sendt til politiet.

Men statsadvokaten valgte, akkurat ligesom både politiet i Hobro og anklagemyndigheden i Nordjylland, at afgøre sagen med baggrund i den falske politirapport

 

"Du har jo fået den varmepumpe, som du har betalt for" – og dermed BASTA

 

Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages

 

 

Min klage over politiets adfærd blev også behandlet af statsadvokaten.

Her fik jeg for en gangs skyld medhold.

Dog kun I, at Nordjyllands politi ikke havde behandlet min sag korrekt.

Afvisningen af bedragerianmeldelsen stod ikke til at ændre.

 

Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages


Næste »