Politiet

Under udarbejdelsen af ansøgningen til Procesbevillingsnævnet gik det op for mig, at jeg ikke blot var blevet snydt med en underdimensioneret varmepumpe og en underdimensioneret blandeshunt, men også var blevet bedraget under retssagerne med et manipulerende skønstema og nogle ligeså manipulerende besvarelser fra syns- og skønsmanden.
Syns- og skønsmandens konklusion var ikke blot fejlagtig, men kunne heller ikke dokumenteres med baggrund i syns- og skønserklæringernes øvrige besvarelser.
Det eneste man kunne bruge disse besvarelser til, var at sløre baggrunden for den fejlagtige konklusion.

Jeg besluttede mig for at anmelde det til politiet som en bedragerisag.

Bedrageriparagraffen er fuldstændig klar i mælet:

Bedrageri er strafbart efter straffelovens § 279

§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Anmeldelsen

Bedrageriets kompleksitet taget i betragtning tænkte jeg, at jeg måtte have beviserne i orden inden jeg henvendte mig til politiet.
For ikke at gøre sagen for indviklet besluttede jeg, at jeg kun ville starte med at anmelde syns- og skønsmanden. Så måtte de andre implicerede komme til bagefter.

Jeg lavede nogle PowerPoint shows, der kunne vise, at jeg i hvert fald var blevet snydt af syns- og skønsmanden.
Derefter lavede jeg en beskrivelse af, hvorfor jeg mente, at det var bedrageri.

Lederen af politiets bedrageriafdeling i Nordjylland

Sagens alvorlighed taget i betragtning var jeg sikker på, at politiet ville hjælpe med at få undersøgt sagen til bunds.

Jeg ringede til lederen af politiets bedrageriafdeling i Nordjylland for at høre, hvordan jeg skulle forholde mig.
Efter at have hørt mine forklaringer sagde han, at:

"det godt nok ville blive noget op ad bakke, at anklage en syns- og skønsmand for bedrageri"

Er det ren indbildning når jeg fik det indtryk, at han forsøgte at tale mig fra at indgive anmeldelse?
Det lyder op ad bakke (22 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

Det er virkelig op ad bakke (26 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

Det lyder virkelig til at være op ad bakke (30 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

Under alle omstændigheder skulle jeg henvende mig på den lokale politistation for at aflevere anmeldelsen, selv om jeg ikke brød mig om dette – jeg ville hellere aflevere den i Ålborg, da jeg ikke ville risikere rygtedannelse i byen inden sagen var blevet undersøgt.

Men der var ingen vej udenom.

Tro det eller ej

Med så alvorlig en paragraf skulle man tro, at politiet var forpligtet til at indlede efterforskning.

Men virkeligheden er, at man skal indgive sin bedragerianmeldelse til en politiassistent (fra bedrageriafdelingen tror jeg) på den lokale politistation og det er ham, der afgør om der er en sag.

Politiassistenten i Hobro

Jeg indgav bedragerianmeldelsen mundtligt til politiassistenten ved at gennemgå 3 PowerPoint shows, der overbeviste politiassistenten om, at jeg var blevet snydt.

Det tog en godt et kvarter at forklare, at bedragerianmeldelsen havde baggrund i en retssag om en underdimensioneret varmepumpe samt at bevise, at syns- og skønsmandens konklusion var falsk.
Jeg gjorde udtrykkeligt opmærksom på, at det var syns- og skønsmanden jeg anmeldte for bedrageri i forbindelse med udarbejdelsen af syns- og skønserklæringerne og at det IKKE en bedragerianmeldelse i forbindelse med, at VVS firmaet havde leveret en underdimensioneret varmepumpe.

Som du kan høre her, så gav han klart udtryk for at have forstået, at det var syns- og skønsmanden jeg anmeldte for bedrageri:
Syns- og skønsmanden er vores gerningsmand (8 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

Og, som du kan høre her, så gav han klart udtryk for at have forstået, at varmepumpen er kraftigt underdimensioneret:
Varmepumpe kraftigt underdimensioneret (8 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

 

Det tog godt 3 minutter at forklare, at der var tale om bedrageri og ikke blot en tilfældig regnefejl.

Politiassistenten afbrød interviewet og sagde, at han havde fået oplysninger nok og lige skulle drøfte med sine overordnede, hvordan de skulle gå videre.
Og, som du kan høre her, lovede han, at han så ville komme hjem til mig senere på ugen og se al min dokumentation for sagen.
Så vil jeg lige komme ud til dig (4 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

 

Men, men, men

 

Politiassistenten drøftede næste dag sagen over morgenkaffen med sin overordnede politikommissær (Ikke fra bedrageriafdelingen) og kom frem til, at der ikke var nogen sag.

"Nu kan man godt føle sig bedraget uden at være blevet det i lovens forstand" sagde politiassistenten.

Og det er altså en politiassistent og en politikommissær, der afgør det – ikke en advokat med indsigt i bedrageriparagraffen.

Så, hvis du vil indgive en bedragerisag, så få en advokat til at skrive anmeldelsen og aflever den skriftligt.
Ellers risikerer du, at det går lige som med min anmeldelse.
Det eneste problem med dette er, som det senere skulle vise sig, at det kan være endog meget svært at finde en advokat, der er villig til at gå ind i sagen.

 

Yderligere henvendelser i sagen vil ikke blive besvaret
var den sidste besked fra politiet.


Næste »