En tankevækkende historie

Dette er historien om, hvordan det er lykkedes varmepumpeindustrien, at nedbringe varmetabet i mit hus fra 1948 med over 42% fra 20,122 kW til 11,537 kW og derefter få syns- og skønsmanden til at erklære, at en luft til vand varmepumpe på 7,7 kW kan klare dette varmetab.
Varmepumpen har indbygget pumpecyklus, der skal nedbringe slitagen på kompressoren og derved fordoble varmepumpens levetid.
Med denne indbyggede pumpecyklus er varmepumpen designet til at yde 3,2 kW ved -12°, som varmetab opgøres ved, svarende til en varmepumpe på 1,856 kW.
Ved -7°, hvor varmepumpen - ifølge Energitjenesten - skal kunne klare varmetabet uden brug af elpatron, er varmetabet 9,734 kW.
Ved -7° er varmepumpens ydelse uden pumpecyklus 6,7 kW og varmepumpens designede ydelse med pumpecyklus er 3,35 kW.

Historien er krydret med store spørgsmål som:

Må en håndværker give tilbud til private, hvor momsen IKKE er indregnet i prisen?

Nej - sagde de første 4 advokater, men min advokat nægtede at prøve spørgsmålet hos Byretten.

Ja - sagde den sidste advokat jeg havde fat i - det må han desværre godt.

Kan en privat forbruger blive dømt til at efterisolere sit hus ud over det aftalte?

Nej - siger min advokat og adskillige andre advokater.

Ja - siger både Byret og Landsret.

Procesbevillingsnævnet ser ikke noget principielt forkert i dette og nægter derfor at lade spørgsmålet blive prøvet ved Højesteret.

Kan man virkelig efterisolere et hus, så varmetabet bliver sænket med over 42%?

Huset fra 1948 er allerede skalmuret med hel facadesten og hulmursisolering af den nye hulmur.

Nej - siger alle dem jeg har snakket med.

Ja - siger syns- og skønsmanden.

Kan en 7,7 kW luft til vand varmepumpe med en designet ydelse på 1,856 kW virkelig dække et varmetab på 11,537 kW?

Nej - selvfølgelig kan den ikke det siger alle dem jeg har snakket med.

Ja - siger syns- og skønsmanden - hvis man blot bruger VarmePumpeOrdningens beregningsmetode samt undlader at indregne effekttab ved opvarmning af varmt vand, effekttab ved afisning af varmepaneler samt virkningen af varierende udetemperaturer.

Nysgerrig?

Læs mere »