Nyt syn og skøn

Da hverken varmetab eller varmepumpens effekt fremgår klart af de første syns- og skønserklæringer bad jeg Landsretten om nyt syn og skøn, hvor dette kunne blive afklaret.

Efter at have tabt sagen i Byretten havde jeg lavet et program, der klart kunne dokumentere, at varmepumpen ikke kunne klare opvarmningen.

Med baggrund i dette lavede jeg et oplæg til nyt skønstema.

Dette blev afvist af Landsretten.

Derefter lavede jeg et meget simpelt skønstema, der skulle give svaret på, hvordan afisning af varmepaneler, spildtid ved opvarmning af varmt vand samt den indbyggede pumpecyklus reducerede varmepumpens effekt betragteligt.

Dette blev også afvist af Landsretten med den begrundelse, at det ikke havde afgørende betydning for sagens udfald.


Næste »