Byretten

Modparten erkendte, at varmepumpen ikke kunne klare opvarmningen – heller ikke efter at de aftalte isoleringsarbejder blev udført.

Byretten dømte mig til at udføre ekstraordinære isoleringsarbejder for egen regning for at varmepumpen skulle kunne klare opvarmningen.

Og herefter dømte Byretten, at varmepumpen så ville være korrekt dimensioneret til mit hus.

Dette blev gjort med henvisning til følgende udtalelse fra syns- og skønsmandens:

”Varmepumpen kan klare opvarmningen, såfremt huset bliver isoleret tilstrækkeligt”


Næste »