Advokaten i Byretten

Inden sagen skulle behandles i Byretten havde jeg haft adskillige møder med min advokat.

Jeg havde klaget min nød over, at syns- og skønserklæringerne ikke oplyste, hvad mit varmetab var sat til og heller ikke oplyste hvor stort et varmetab varmepumpen maksimalt kunne klare.

Yderligere var energibesparelser oplyst i usammenlignelige enheder, så man ikke selv kunne regne sig frem til varmetabet.

Altså var syns- og skønsmandens konklusion ikke dokumenteret.

Advokaten sagde, at det kunne jeg ikke forlange at få oplyst, men at vi kunne spørge ind til dette under syns- og skønsmandens afhjemling i Byretten.

Og i øvrigt betød det ikke noget, da jeg som forbruger ikke kunne blive dømt til at foretage isoleringsarbejder ud over de aftalte loftsisoleringer

Men min advokat stillede IKKE syns- og skønsmanden nogen spørgsmål om dette.


Næste »