Er 5 og 7 virkelig lige?

Som det fremgår under "Varmetabet" efterlader syns- og skønserklæringerne en del tvivl om, hvor stort det endelige varmetab egentligt er.

Det mindst mulige varmetab, der kan udledes af middelværdierne for de i syns- og skønserklæringerne samt Landsretsdom oplyste energibesparelser er på 11,537 kW.

Det dimensionerende varmetab sættes altså til 11,537 kW.

Som det fremgår under "Varmepumpen", er den leverede varmepumpe:
    ved en udetemperatur på 2° og en fremløbstemperatur på 50° på 7,7 kW
    ved en udetemperatur på 2° og en fremløbstemperatur på 35° på 8 kW
Det er dette vejledende dimensionerende varmetab varmepumpen er beregnet til at kunne dække ved de respektive fremløbstemperaturer.
Da mit hus stadig har 4 radiatorer og 4 gamle varmekrævende gulvkredse er en fremløbstemperatur på 35° ikke høj nok.
Det er derfor fremløbstemperaturen på 50° og dermed ydelsen på 7,7 kW, der skal anvendes ved vurderingen af, om varmepumpen er korrekt dimensioneret.
    Varmepumpen kan IKKE dække det dimensionerende varmetab.

Som det også fremgår under "Varmepumpen" skal følgende 3 kriterier, ifølge Energitjenesten, være opfyldt:

  • Varmepumpen skal kunne dække 100% af det dimensionerende varmetab MED brug af elpatron
  • Varmepumpen skal kunne dække 80% af det dimensionerende varmetab UDEN brug af elpatron
  • Varmepumpen skal kunne dække 100% af varmetabet ved det bivalente punkt UDEN brug af elpatron

For at udføre beregningerne skal man vide at:
Dimensionerende varmetab opgøres ved norm indetemperatur på 20° og norm udetemperatur på minus 12°.
Temperaturforskel mellem norm indetemperatur på 20° og norm udetemperatur på minus 12° = (20° - minus 12°) = 32°.
Temperaturforskel mellem norm indetemperatur på 20° og det bivalente punkt på minus 7° = (20° - minus 7°) = 27°.

For at dimensionere varmepumpen korrekt skal følgende ydelser beregnes:

    100 % af varmetab ved minus 12°      = dimensionerende varmetab    = 11,537 kW.
    80 % af varmetab ved minus 12°        = 11,537 kW * 80 / 100              = 9,230 kW.
    100 % af varmetab ved minus 7°        = 11,537 kW / 32 * 27                = 9,734 kW.

Herefter kan følgende konstateres:

Med pumpecyklus slået TIL (det var det jeg købte)

Den samlede designede ydelse ved minus 12° er = 12 kW.
    Varmepumpen MED elpatron KAN dække det dimensionerende varmetab.
Den designede ydelse UDEN elpatron ved minus 12° er = ca. 3,2 kW.
    Varmepumpen kan IKKE dække 80% af det dimensionerende varmetab UDEN elpatron.
Den designede ydelse UDEN elpatron ved det bivalente punkt på minus 7° er = ca. 3,35 kW.
    Varmepumpen kan IKKE dække varmetabet ved det bivalente punkt.

Med pumpecyklus slået FRA

Den samlede designede ydelse ved minus 12° er = 14,3 kW.
    Varmepumpen MED elpatron KAN dække det dimensionerende varmetab.
Ydelsen UDEN elpatron ved minus 12° er = ca. 5,5 kW.
    Varmepumpen kan IKKE dække 80% af det dimensionerende varmetab UDEN elpatron.
Ydelsen UDEN elpatron ved det bivalente punkt på minus 7° er = ca. 6,7 kW.
    Varmepumpen kan IKKE dække varmetabet ved det bivalente punkt.

Altså kan varmepumpen, hverken med eller uden pumpecyklus, dække varmetabet.

Til trods for dette erklærer syns- og skønsmanden, at varmepumpen KAN erklæres som korrekt dimensioneret - godt nok kun lige med nød og næppe.
Syns- og skønsmanden blev faktisk - af modparten - bedt om at erklære, hvorvidt varmepumpen ER korrekt dimensioneret.

VarmePumpeOrdningen

Ved 2. syn og skøn bekræfter syns- og skønsmanden, at VarmePumpeOrdningen er gældende norm på området.
Lidt pudsigt, at syns- og skønsmanden, der er udpeget af DTI ikke vidste dette allerede ved 1. syn og skøn når VarmePumpeOrdningen er udviklet og administreret af netop DTI i samarbejde med Varmepumpefabrikanterne.
Se Faktura Teknologisk Institut.

Se næste for at konstatere, om den leverede varmepumpe kan dække varmetabet efter VarmePumpeOrdningens beregningsmetode.


Næste »